【gpstoancau】Thủ tướng: Thái Lan là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Thái Lan là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong khu vực,ủtướngTháiLanlàđốitácquantrọngvàtincậycủaViệgpstoancau đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương.