【cashmo slots】Hà Nội tăng cường hợp tác với thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc

Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực nhất trí cao cùng với Thủ đô Hà Nội thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu,àNộităngcườnghợptácvớithànhphốBắcKinhcủaTrungQuốcashmo slots tăng cường giao lưu nhân dân cùng vun đắp nền tảng hữu nghị vững chắc dựa vào nhân dân.