【nổ hũ hely】Thủ tướng tiếp lãnh đạo Microsoft, SpaceX, Coca-Cola, Pacifico Energy

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh,ủtướngtiếplãnhđạnổ hũ hely đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư tại Việt Nam của các tập đoàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của Việt Nam.