【davinci diamonds】Đấu giá biển số ô tô, có biển số không có ai đấu giá

Ngày 28/9,Đấugiábiểnsốôtôcóbiểnsốkhôngcóaiđấugiádavinci diamonds đơn vị tổ chức đấu giá đưa 100 biển số ô tô "lên sàn", chia 5 khung giờ đấu giá, mỗi phiên đấu 20 biển số. 

Trong sáng nay, có 3 phiên đấu giá được tổ chức, mỗi phiên đấu 20 biển số, kéo dài 60 phút.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại phiên đấu giá 20 biển số ô tô diễn ra vào khung giờ từ 10h30 đến 11h30, có một biển số không có ai lựa chọn, kết quả đấu giá là 0 đồng. Đây cũng là biển số đầu tiên không có người tham gia đấu giá, kể từ khi phiên đấu giá bắt đầu từ hôm 15/9 tới nay.

Theo đại diện đơn vị tổ chức đấu giá, đây là trường hợp đấu giá không thành khi nhiều người tham gia đấu giá nhưng không ai trả giá.

Trước đó, trong phiên đấu giá biển số ô tô chiều 25/9, đơn vị tổ chức đấu giá đã đưa ra 8 biển số trong khung giờ từ 13h30 đến 14h30. Tuy nhiên trong phần kết quả đấu giá thành công chỉ có 7 biển số, thiếu biển số 65A-388.88.

Đấu giá biển số ô tô, có biển số không có ai đấu giá - 1

Biển số 51K-945.45 không có người đấu giá (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, kết quả đấu giá 20 biển số ô tô trong khung giờ từ 10h30 đến 11h30 ngày 28/9 gồm:

Biển số 51K-888.00 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng.

Biển số 51K-885.99 trúng đấu giá với số tiền 125 triệu đồng.

Biển số 30K-616.79 trúng đấu giá với số tiền 100 triệu đồng.

Biển số 30K-569.96 trúng đấu giá với số tiền 160 triệu đồng.

Biển số 30K-525.68 trúng đấu giá với số tiền 250 triệu đồng.

Biển số 20A-678.79 trúng đấu giá với số tiền 80 triệu đồng.

Biển số 36A-996.69 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng.

Biển số 38A-555.66 trúng đấu giá với số tiền 100 triệu đồng.

Biển số 60K-377.99 trúng đấu giá với số tiền 85 triệu đồng.

Biển số 43A-787.89 trúng đấu giá với số tiền 75 triệu đồng.

Biển số 51K-796.79 trúng đấu giá với số tiền 50 triệu đồng.

Biển số 51K-945.45 không có người đấu giá.

Đấu giá biển số ô tô, có biển số không có ai đấu giá - 2

Tính tới ngày 28/9, người trúng đấu giá biển số ô tô 51K-888.88 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (Ảnh: Chụp màn hình).

Biển số 30K-552.68 trúng đấu giá với số tiền 100 triệu đồng.

Biển số 30K-569.79 trúng đấu giá với số tiền 200 triệu đồng.

Biển số 30K-558.89 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng.

Biển số 15K-155.99 trúng đấu giá với số tiền 95 triệu đồng.

Biển số 78A-181.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng.

Biển số 66A-226.66 trúng đấu giá với số tiền 250 triệu đồng.

Biển số 61K-279.97 trúng đấu giá với số tiền 120 triệu đồng.

Biển số 90A-222.39 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng.

Chiều nay 28/9, đơn vị tổ chức tiếp tục đưa ra 40 biển số ô tô để đấu giá.