【chipmonkz slots】Xe biển xanh chạy ngược chiều trên quốc lộ 38 của UBND thị xã Thuận Thành